All newsWarm welcome and briefing to Hon. Sudan Kirarti (Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation)

20th January 2023
News

Warm welcome and briefing to Hon. Sudan Kirarti (Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation) and Hon. Sushila Sripali Thakuri (State Minister fo...

दुर्घटनाग्रस्त भएको यती एयरलाइन्सको जहाज सम्वन्धी आवश्यक सहयोग, समन्वय र थप जानकारीको लागि

15th January 2023
News

आज दुर्घटनाग्रस्त भएको यती एयरलाइन्सको #9NANC जहाजमा सवार यात्रुहरुको आफन्तजनले थप जानकारी प्राप्त गर्न मोबाईल नं: 9802828800 (राम लामिछाने - यती एयरल