All newsInternational Civil Aviation Day

7th December 2022
News

Celebrating International Civil Aviation Day in Nepal (December 7, 2022)

"Advancing Innovation for Global Aviation Development"

Commissioning flight inspection of different navigational aids started at PIA

22nd November 2022
News

Commissioning flight inspection of different navigational aids started at Pokhara International Airport on 21 November by Aeronautical Radio of Thaila...

ICAO AVIATION SECURITY MANAGERS COURSE successfully conducted

18th November 2022
News

ICAO CASP-AP in conjunction with the Civil Aviation Authority of Nepal ( CAAN) successfully conducted an ICAO AVIATION SECURITY MANAGERS COURSE in Kat...

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच MoU सम्पन्न

11th November 2022
News

नेपालको भौगोलिक जटिलता एवं मौसमी विविधतालाई मध्यनजर गर्दै हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो एवं विश्वसनिय बनाउन आवश्यक महशुस गरी पोखरा जोमसो