Category Detail

विमानस्थल सरसफाई सेवा निर्देशिका, २०७९

13th March 2023
News

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०७९/११/०३ मा बसेको ४१० औं बैठकको निर्णयानुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका विभिन्न ...

Warm welcome and briefing to Hon. Sudan Kirarti (Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation)

20th January 2023
News

Warm welcome and briefing to Hon. Sudan Kirarti (Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation) and Hon. Sushila Sripali Thakuri (State Minister fo...