आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम
31st July 2022
News

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आज मिति २०७९।०४।१५ गते प्राधिकरण प्रधान कार्यालयमा सम्पन्न भयो । प्राधिकरणका तर्फबाट  आ.व. २०७८/७९ काे प्रगति विवरण तथा आ.व. २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता, सारांश तालिका तथा बजेटमा व्यवस्था भएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु उपर प्रकाश पारियो ।

Download file from this Link :  आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम