नेपालको दुर्गम क्षेत्रको आकाश कसरी थप सुरक्षीत गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा आविस्कार केन्द्र सङ्ग छलफल
3rd June 2022
News

नेपालको दुर्गम क्षेत्रको आकाश कसरी थप सुरक्षीत गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा आविस्कार केन्द्र सङ्ग छलफल गरियो ।