पत्रकार सम्मेलन
21st June 2022
Links


आज मिति २०७९-०३-०७ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी Aircraft Operations and Base को बारेमा जानकारी गराइयो ।