सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण(२०७६ श्रावण - पौष मसान्तसम्म)
17th March 2020
News

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

(२०७६ श्रावण महिनादेखि पौष महिनाको मसान्तसम्म)

विस्तृत विवरणकाे लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्