मा. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री जीवनराम श्रेष्ठज्यूको स्वागत कार्यक्रम सुसम्पन्न
28th June 2022
News

माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष श्री जीवनराम श्रेष्ठज्यूको स्वागत कार्यक्रम आज मिति २०७९।०३।१४ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय मा सम्पन्न भयो ।