Second International

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि जारी गरिएको श्वेत पत्र (White Paper)