HRD Report

वैदेशिक तालिम,गोष्ठी,बैठक कार्यक्रममा सहभागिहरुको विवरण

२०८०
२०८० श्रावण देखि २०८० पौष
२०८० असार देखि २०८० श्रावण 

२०७९
२०७९ श्रावन देखि २०८० जेठ

२०७७
२०७७ मंसिर देखि २०७८ असार (अनलाईन वेबिनार ट्रेनिङ) 
२०७७ श्रावण भाद्र असोज कार्तिक (अनलाईन वेबिनार ट्रेनिङ)
२०७७ वैशाख जेठ असार (अनलाईन वेबिनार ट्रेनिङ)

२०७६
२०७६ माघ फाल्गुन चैत्र
२०७६ मंसिर पौष
२०७६ आश्विन कात्तिक
२०७६ श्रावण भाद्र 
२०७६ जेठ असार 

२०७५
२०७५ चैत्र २०७६ वैशाख
२०७५ माघ फाल्गुन 
२०७५ मंसिर पौष
२०७५ असाेज कार्तिक
२०७५ श्रावण भाद्र