AAA-007 तालिम मिति २०७५।१०।२८ देखि सञ्चालन हुने सम्बन्धमा

AAA-007 तालिम मिति २०७५।१०।२८ देखि सञ्चालन हुने सम्बन्धमा । प्रस्तुत विषयमा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रष्ठिानबाट आव्हान गरिएको प्रशिक्षार्थी छनौट परीक्षामा सफल उमेद्वारहरुको ATC Licensing, Aerodrome Control and AFIS Course (AAA-007) तालिम यहि मिति २०७५।१०।२८ देखि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सानोठिमी, भक्तपूरमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सफल प्रशिक्षार्थीहरुलाई उक्त दिन विहान...

Continue reading

Basic ARFF-010 प्रशिक्षार्थीहरुको लिखित परिक्षा कार्यक्रम र परिक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

Basic ARFF-010 प्रशिक्षार्थीहरुको लिखित परिक्षा कार्यक्रम र परिक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

Continue reading

प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ARFF-010 Physical Test परीक्षाबाट सफल भएका १४९ जना उम्मेदवारहरुको नामावली

प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ARFF-010 Physical Test  परीक्षाबाट सफल भएका १४९ जना उम्मेदवारहरुको नामावली

Continue reading