आधिकारिक कर्मचारी टेड्र युनियनको निर्वाचन कार्यक्रम तथा मतदाता नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

आधिकारिक  कर्मचारी  टेड्र युनियनको निर्वाचन कार्यक्रम तथा मतदाता नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Continue reading